Creado por
Maria

¿es veeRdad qee cuandooo estaass enamoOradoo tee briiLLaan loss ojos??

buenoo es lo qee mee dijeron qeee tee briillaban loss ojooss cuandooo te decian el nombree oo veiiass aa la personaa proo io noo lo ccreeooO ii aoraa puedoo saLiir dee dudass resspondaaan!!!! pliis :D