Creado por
DaFne

¿PoorQee Yoo amOOh maS qEE sEeR tHuu amIIgAh <3!?

te amoh