Creado por
Maria

¿¿qiien es mass infiieL el ombreee ooo Laa muJeeR???

qeriaa poner qien era mass torpeee proo psss ce mee izoo un pokoo graceroo ii aii tiienen miii preguntaa jaja...