Creado por
Viivii

¿Lee diiGoo Loo Qee ssiieenttoo oo noo poorr eeL ?

psss mee diiCeen Qee mee Qiieeree yy LuueeGoo Qee yyaa noo yy pss yyaa noo ssee Qee peenssaar yy MuuChoos mee diiceen Qee meejoor aBlee Qoonn eeL Qee aaGoo..?