Creado por
Daniiz Iizaa

¿qoomooo puuedoo enqoontraar la fraasees qee YO ESCRIBII! ?

ESQEE YA LA PUBLIIQEE PEROOO MMM YA NO SALIOO PORQEE TODOOS EMPESAARON A PUBLIIQAAR Y PERDII MYY FRAASEE